Besöksadress
Näsviksvägen 33 B
82465 Näsviken

Kontakt / Bokning
Information och frågor – folkan.nasviken@gmail.com
Bokning – bokning@nasvikensbygdegard.se

Styrelsen
Ordförande
Patrik Ljungh

Vice ordförande
Christina Mattisson

Kassör
Lena Kring

Sekreterare
Erik Andersson

IT / Sociala medier
Michael Ljungh