Besöksadress
Näsviksvägen 33 B
82465 Näsviken

Kontakt / Bokning /Faktura
Information och frågor – info@nasvikensbygdegard.se
Bokning – bokning@nasvikensbygdegard.se
Faktura – faktura@nasvikensbygdegard.se

Ordförande
Patrik Ljungh
072-7437511

Kassör
Michael Ljungh
072-0206190

Sekreterare
Lena Kring
070-6479688

Ledamot
Emma Pergel
070-7759142

Suppleant
Petra Persson
Tobias Binett
Josefine Tagg